VELKOMMEN I MIN KLINIK

Naturmedicineren behandler udelukkende på naturlig vis. Jeg tager mig god tid til at lytte til din historie og er grundig i gennemgangen af dine symptomer. Det er vigtigt, at vi finder ind til kernen af det, du ikke synes, fungerer optimalt. I min praksis bruger jeg bl.a. irisanalyse, øreakupunktur, posturologi, phytoterapi, Cell Wellbeing hårscan og kostvejledning. Mine behandlingsplaner er vidt forskellige, for mennesker er ikke ens.

Når du går fra min praksis, har vi sammen fundet frem til en behandlingsplan, du kan følge, for at optimere dit helbred og øge din sundhed.

Som regel skal planen justeres hen ad vejen, derfor kan et forløb bestå af en indledende konsultation og mindst 2 opfølgninger, så vi sikrer, at du mærker den forskel, du forventer af behandlingen.

NATURLIG BEHANDLING

Har du uforklarlige symptomer, føler du, at din krop er ude af balance, eller kunne du bare tænke dig et sundhedstjek – som tager din helbredshistorie og alle symptomer og gener med i betragtning? Så kan naturmedicineren hjælpe dig.

Jeg har en holistisk tilgang til behandlingen, dvs. at jeg lytter til dig, din historie, dit velbefindende – og ser ikke kun på symptomerne. Ud fra gennemgangen af dine svar på spørgeskemaet, en irisanalyse, et klinisk tjek og Auriculoterapi (øreakupunktur), vil jeg foreslå yderligere behandling baseret på urteterapi, kostvejledning, evt. kosttilskud mv. Herefter aftaler vi de opfølgende konsultationer efter henholdsvis 3 og 6 uger, for at se om behandlingen skal justeres. Prisen på sundhedstjek inkluderer alle 3 konsultationer og varer ca. 2 timer i alt.

Læs mere om priser >>

Du vil inden du går fra den første konsultation få kendskab til, hvilke systemer der virker belastede eller er i ubalance i din krop og samtidig få et bedre indblik, i hvordan du kan optimere din velvære.

OM NATUR•MEDICINEREN

Kvinden bag naturmedicineren.dk hedder Lili Denta.

Jeg er uddannet Phytoterapeut (en terapeut, som primært anvender potente ekstrakter fra individuelle lægeplanter i behandlingen af klienter, sammen med tilskud af vitaminer, mineraler, fedtsyrer, kost- og livsstilsregulering). Derudover er jeg i gang med at uddanne mig til Heilpraktiker (bliver færdig slut 2019).

HEILPRAKTIK

En Heilpraktiker er, frit oversat fra tysk, en almen praktiserende naturmediciner. I Tyskland arbejder læger og Heilpraktikere side om side og henviser til hinanden, med henblik på at give den helt rigtige behandling i forhold til patientens diagnose. En Heilpraktiker fokuserer ikke kun på symptomerne, men i højere grad på, hvad der kan være årsagen til symptomerne. Her betragtes hele mennesket i behandlingen. Denne holistiske tilgang til sygdom og velvære stemmer godt overens med min egen livsindstilling.

NATURLIG UDVIKLING

Jeg har en baggrund fra modebranchen, hvor jeg i mange år har arbejdet med bæredygtig produktion af tøj og tekstiler, hvor fokus har ligget på at skåne miljøet og de mennesker, der arbejder med at producere det tøj, vi går i. Jeg har en dyb respekt for naturen – ikke bare for at beskytte den – men for dens evne til at styrke og genoprette ubalancer i os mennesker.

Derfor har det været en naturlig videreudvikling af min interesse for økologi til en trang til at vide mere om naturmedicin, og hvordan vi kan optimere vores velvære ved hjælp af naturen.

Det er ud fra samme interesse, at jeg sammen med min søn, har startet en urtehave op på Livø, hvor han er skovløber.

Alt det, jeg har lært over de sidste mange år, bruger jeg nu i min praksis. Efterhånden som jeg lærer mere, vil den lærdom jeg får, også blive inkluderet i mine behandlinger. Jeg er nysgerrig og vidensbegærlig af natur, og jeg bliver aldrig træt af at lære. I min praksis er formålet at hjælpe mine klienter og dele ud af min viden.

BEHANDLINGER

Når du kommer til en behandling første gang, starter vi med en uddybende samtale baseret på det spørgeskema, du har fået tilsendt.

Formålet er at lære dig bedre at kende og få en bedre forståelse for din sygdomshistorie. Jeg spørger dig bl.a. om, hvordan sygdomme eller symptomer er opstået, hvor længe de har varet, hvilke symptomer du oplever, hvad der forværrer eller forbedrer din tilstand etc. Jeg foretager ofte en klinisk undersøgelse, hvor jeg bl.a. tager dit blodtryk, lytter til dine lunger og dit hjerte og kigger på din positur (kropsholdning).

Herefter foretager jeg en irisanalyse, som afspejler dine arvelige dispositioner og ubalancer. Det hele tager jeg med i min vurdering af, hvor vi skal tage fat i forhold til behandling.

I behandlingen vil indgå Auriculoterapi (øreakupunktur), urteterapi, kostvejledning, kosttilskud og evt. posturologi.

Du vil få kendskab til dine genetiske dispositioner og lære at tage hensyn til disse i forhold til din ernæring og generelle livsstil.

Du vil få en behandlingsplan med en medfølgende vejledning.

Du kan herefter vælge om der skal være en til to opfølgningssamtaler, hvor vi gør status og evt. justerer behandlingen.

PRISER

Sundhedstjek inkl. Cell Wellbeings hårscan/ 60 min: 850 kroner

Konsultation og 2 x opfølgning / i alt 120 min: 1200 kroner
Efterfølgende konsultationer og individuelle behandlinger:

  • 30 min: 350 kroner
  • 60 min: 600 kroner

Børn, studerende og pensionister får 10% rabat

KONTAKT OG BOOKING

Kontakt naturmedicineren.dk ved Lili Denta
eller book en tid her:

Telefon: +45 2464 6964
E-mail: kontakt@naturmedicineren.dk

ADRESSER

Klinikken på Østerbro hos World Medicine
Slagelsegade 12, 2100 København Ø

Privat klinik i Nord Vest
Tranevej 16, 2. sal, 2400 København NV